Puur Perfectionisme

Puur Perfectionisme is een mensgerichte organisatie waarin we samenwerken om perfectionisme in een nieuw perspectief te plaatsen.

Wij bieden in Nederland de specialisatie opleiding aan tot perfectionismecoach. Word perfectionismecoach en draag bij aan de wendbaarheid van mens en maatschappij!

Puur Perfectionisme opleidingen

Welkom bij Puur Perfectionisme

Perfectionisme kan zorgen voor een disbalans in ratio en emotie en leiden tot ernstige stressklachten en burn-out. Het is ons doel een proces op gang te brengen waarbij perfectionisme zorgt voor veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit. Met de OCP-techniek zorgen we voor nieuwe wegen en patronen die leiden tot een duurzame gedragsverandering.
Als perfectionisme coach dragen we bij aan het welbevinden van mens en maatschappij.
Wij gunnen iedereen een perfectionisme coach. Vandaar dat wij in Nederland de specialisatie opleiding tot perfectionisme-coach aanbieden. Samen met de grondlegger van de methodiek Marcel Hendrickx, zorgen wij dat je na de opleiding als zelfstandig perfectionisme coach aan de slag kunt.

Een mooi toekomstperspectief!