Preventie van burn-out

Perfectionisme wordt vaak gezien als een kwaliteit. Er is ook niets mis met de dingen zo goed mogelijk te willen doen. Het helpt je bij je studie, werk, sport en je leven. Het geeft je energie en motivatie. Hoe fijn is het om ambitieuze medewerkers te hebben die de lat hoog leggen en streven naar het allerbeste. Ideale werknemers nietwaar?

Er zit echter ook een keerzijde aan perfectionisme. De kant waar het dwangmatige ‘moeten’ de overhand krijgt waardoor je alles onder controle wilt houden, je overal verantwoordelijk voor voelt, je ver over je eigen grenzen gaat, alsmaar doorgaat, nooit opgeeft, uitstelgedrag vertoont omdat goed niet goed genoeg is…. met alle gevolgen van dien.

Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen bij de dwangmatige variant voor veel organisaties verborgen kosten. Perfectionisme zorgt voor tijds- en kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. Uitstelgedrag, faalangst, overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele piekeren en stress zorgen ervoor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan wat ze in hun mars hebben. Het lukt hen niet meer om op een goede manier met werkdruk om te gaan; werkdruk door de maatschappij, door wat er in organisaties gebeurt en door druk en stress die zij in het persoonlijke leven ervaren.

Inmiddels is duidelijk dat het patroon van perfectionisme een directe aanleiding is van burn-out en tal van andere ziektebeelden. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out 189 dagen bedraagt. Bij hoger opgeleide medewerkers betekent dit een extra kostenpost van ongeveer € 90.000. Dit wil je als werkgever toch graag voorkomen!

Het preventief begeleiden van een medewerker die burn-out verschijnselen vertoont, bedraagt meestal tussen de 3 á 4 % van deze kosten.

Puur Perfectionisme biedt in het kader van preventie van burn-out en begeleiding van mensen met belemmerende patronen perfectionisme de volgende opties aan voor werkgevers, arbo-artsen, HR-professionals, leidinggevenden en/of medewerkers:

  • Een interactieve presentatie / workshop over perfectionisme, waarbij we ingaan op het ontstaan,
    de verschillende symptomen, de effecten en hoe er mee om te gaan.
  • Coaching van medewerkers die last hebben van belemmerende patronen van perfectionisme met
    risico op een burn-out. De coaching gebeurt door coaches die specifiek zijn opgeleid om mensen
    te bevrijden van perfectionisme volgens de OCP© methodiek.
  • Intern opleiden van medewerkers tot perfectionismecoach.

Voor meer informatie neem gerust contact op met ons: info@puurperfectionisme.nl of via 06-22436928