Team Puur Perfectionisme

Marcel Hendrickx

Marcel Hendrickx

Marcel is NLP-trainer en coach. Hij is in zijn coachingspraktijk al jaren bezig mensen te helpen zich te bevrijden van de nadelige effecten van het patroon. Hij heeft aan den lijve ondervonden wat dit patroon met iemand kan doen, zowel lichamelijk als relationeel. Hij voelt zich ondertussen grotendeels bevrijd en toch zijn er af en toe nog restjes van de symptomen die de kop opsteken. Hij is bijzonder gemotiveerd om zijn kennis en kunde over te dragen naar de studenten. Ook is hij auteur van twee boeken rondom perfectionisme en grondlegger van de opleiding.

Jolanda Hodzelmans

Jolanda Hodzelmans

Jolanda Hodzelmans is perfectionisme-trainer en coach. Zij is al jaren als coach werkzaam en heeft zichzelf bevrijd van de belemmerende patronen van perfectionisme. Als coach zet ze haar kwaliteiten zoals intuïtie en sensitiviteit in om de mensen die op haar pad komen eveneens te bevrijden. Haar motivatie haalt ze uit haar eigen positieve en negatieve ervaringen van perfectionisme en de verbluffend mooie ervaringen in haar coachpraktijk. Toen de overname van de opleiding in Nederland ter sprake kwam, twijfelde ze geen moment en in samenwerking met Marcel en de partners van Puur Perfectionisme, wil ze van betekenis zijn om haar ervaring en kennis over te brengen aan andere professionals.

Erik Scholten

Erik Scholten

Erik Scholten is al meer dan 20 jaar werkzaam als trainer en coach.
Hij richt zich vooral op het (verder) ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Ook hij heeft de opleiding tot perfectionismecoach gevolgd bij Marcel Hendrickx. Het coachen op perfectionisme sluit wat hem betreft mooi aan bij het streven naar persoonlijk leiderschap.
Het is hartverwarmend om te zien wat er gebeurt als mensen gedurende het coachingsproces weer meer de regie over zichzelf en hun omgeving gaan nemen. Graag wil hij zijn kennis en ervaring delen
met andere geïnteresseerde professionals.

Ilse Heikoop

Ilse Heikoop

Ilse is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt als coach en procesbegeleider op het snijvlak van mens en organisatie. Zij helpt leiders en professionals zich te ontwikkelen. Zij vindt het een uitdaging om mensen en organisaties te begeleiden bij het vinden van nieuwe richtingen. Zij weet uit ervaring hoe patronen van perfectionisme hierbij in de weg kunnen zitten. Professionals ondersteunen in de transformatie van het patroon om weer vanuit plezier en kracht te gaan werken is het mooiste en leukste werk dat er volgens haar is.
Graag begeleidt zij als intervisor toekomstige collega-perfectionismecoaches om patronen te doorbreken en nieuwe te maken.

Nicole Meijer

Nicole Meijer

Nicole Meijer is perfectionismecoach en keuzecoach. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als HR Manager in het bedrijfsleven, heeft zij de keuze gemaakt zich volledig toe te spitsen op coaching. De rode draad in haar leven is persoonlijke aandacht voor mensen en ze begeleiden in het maken van keuzes in het leven. De specialisatie perfectionismecoach sluit daar perfect bij aan: mensen ondersteunen in het doorbreken van patronen en een goede balans te vinden tussen het voldoen aan hoge verwachtingen en het respecteren van de eigen grenzen. Daar ligt haar hart én kracht.
Als intervisor begeleidt ze graag toekomstig collega-perfectionismecoaches in het ontwikkelingsgericht coachen op perfectionisme.