Data & locatie

De opleiding start minimaal 2 keer per jaar; voorjaar en najaar.
We werken in 6 blokken van 2 aaneengesloten dagen. Tevens worden 4 online intervisiebijeenkomsten gepland: na blok 4 en 5 én na afloop van de opleiding om jullie nog verder te ondersteunen wanneer je zelfstandig aan de slag gaat als coach. 
In de periode dat er maatregelen gelden m.b.t. Corona, zal de inhoud van het programma ongewijzigd blijven, maar kijken we naar mogelijkheden om enkele bijeenkomsten online te plannen.
Voor de groep geldt een grootte van minimaal 12 deelnemers en maximaal 16 deelnemers.

Onze locatie:
Gasterij “Onder De Panne”
Oeffeltseweg 26
5835 BC, Beugen
www.gasterijonderdepanne.nl

Puur Perfectionisme opleidingen

OCP opleiding voorjaar 2024 (gestart)

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -16.30 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.
Online-meetings kunnen afwijken hiervan. (zie schema)

1e blok 8-9 maart 2024 locatie
2e blok 12-13 april 2024 locatie
3e blok 3-4 mei 2024 Locatie
4e blok 28-29 juni 2024 Locatie
5e blok 30-31 aug 2024 Locatie
6e blok  27-28 sept 2024 Locatie

OCP opleiding start najaar 2023

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -16.30 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.
Online-meetings kunnen afwijken hiervan. (zie schema)

1e blok 29 en 30 november 2024 locatie
2e blok 17 en 18 januari 2025 locatie
3e blok 7-8 februari 2025 Locatie
4e blok 21-22 maart 2025 Locatie
5e blok 11-12 april 2025 Locatie
6e blok 13-14 juni 2025 Locatie

Gasterij "Onder de Panne"