Data & locatie

De opleiding start minimaal 2 keer per jaar; voorjaar en najaar.
We werken in 6 blokken van 2 aaneengesloten dagen. Tevens worden 4 online intervisiebijeenkomsten gepland: na blok 4 en 5 én na afloop van de opleiding om jullie nog verder te ondersteunen wanneer je zelfstandig aan de slag gaat als coach. 
In de periode dat er maatregelen gelden m.b.t. Corona, zal de inhoud van het programma ongewijzigd blijven, maar kijken we naar mogelijkheden om enkele bijeenkomsten online te plannen.
Voor de groep geldt een grootte van minimaal 12 deelnemers en maximaal 16 deelnemers.

Onze locatie:
Gasterij “Onder De Panne”
Oeffeltseweg 26
5835 BC, Beugen
www.gasterijonderdepanne.nl

Puur Perfectionisme opleidingen

Gasterij "Onder de Panne"

OCP opleiding start voorjaar 2023

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -16.30 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.
Online-meetings kunnen afwijken hiervan. (zie schema)

1e blok 10-11 februari 2023 locatie
2e blok 17-18 maart 2023 locatie
3e blok 21-22 april 2023 Locatie
4e blok 26-27 mei 2023 Locatie
5e blok 30 juni -1 juli 2023 Locatie
6e blok 22-23 september 2023 Locatie