Data & locatie

De opleiding start minimaal 2 keer per jaar; voorjaar en najaar.
Gestart wordt met een online avonddeel. Daarna volgt een blok van 3 dagen en vervolgens 4 blokken van 2 dagen. Tevens worden 2 online intervisiebijeenkomsten gepland: na blok 4 en 5.
In de periode dat er maatregelen gelden m.b.t. Corona, zal de inhoud van het programma ongewijzigd blijven, maar kijken we naar mogelijkheden om enkele bijeenkomsten online te plannen.
Voor de groep geldt een grootte van minimaal 12 deelnemers en maximaal 16 deelnemers.
In het voorjaar van 2022 kiezen we voor zes keer een tweedaagse en vervalt het online moment.

Onze locatie:
Gasterij “Onder De Panne”
Oeffeltseweg 26
5835 BC, Beugen
www.gasterijonderdepanne.nl

Gasterij "Onder de Panne"

OCP opleiding voorjaar 2021

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -16.30 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.
Online-meetings kunnen afwijken hiervan. (zie schema)

1e blok woensdag 31 maart Online meeting
18.30-22.00 uur
2e blok donderdag 15 april Online/locatie (n.t.b.)
vrijdag 16 april Online/locatie (n.t.b.)
zaterdag 17 april Online/locatie (n.t.b.)
3e blok donderdag 27 mei Locatie
vrijdag 28 mei Locatie
4e blok vriijdag 18 juni Locatie
zaterdag 19 juni Locatie
5e blok vrijdag 16 juli Locatie
zaterdag 17 juli Locatie
6e blok vrijdag 8 oktober Locatie
zaterdag 9 oktober Locatie

OCP opleiding start najaar 2021

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -16.30 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.
Online-meetings kunnen afwijken hiervan. (zie schema)

1e blok dinsdag 9 november 2021 online: 19:00 uur – 21:30 uur
2e blok donderdag 18 november 2021 locatie
vrijdag 19 november 2021 locatie
zaterdag 20 november 2021 locatie
3e blok vrijdag 14 januari 2022 Locatie
zaterdag 15 januari 2022 Locatie
4e blok vriijdag 11 februari 2022 Locatie
zaterdag 12 februari 2022 Locatie
5e blok vrijdag 18 maart 2022 Locatie
zaterdag 19 maart 2022 Locatie
6e blok vrijdag 1 juli 2022 Locatie
zaterdag 2 juli 2022 Locatie

OCP opleiding voorjaar 2022

Opleidingsdagen zijn van 9.30 -17:00 uur op locatie: Gasterij Onder de Panne.

1e blok do/vr 10 – 11 maart 2022 locatie
2e blok do/vr 7 – 8 april 2022 locatie
3e blok do/vr 12 – 13 mei 2022 Locatie
4e blok vr/za 10 – 11 juni 2022 locatie
5e blok vr/za 15 – 16 juli 2022 Locatie
6e blok vr/za 30 sept – 1 okt 2022 Locatie