Inhoud opleiding perfectionisme

De opleiding start met een online avondsessie. Daarna wordt de opleiding gegeven in één blok van 3 dagen en 4 blokken van 2 dagen. Na blok 4 en 5 volgen online intervisie bijeenkomsten.
In de periode dat er maatregelen gelden m.b.t. Corona, zal de inhoud van het programma ongewijzigd blijven, maar kijken we naar mogelijkheden om enkele bijeenkomsten online te plannen.

Blok 1: Perfectionisme in kaart brengen

 • Ontstaan van perfectionisme – mogelijke factoren die er toe kunnen leiden dat een kind  besluit dat het niet OKÉ is in de omgeving waar het leeft, dat het niet aanvaard wordt zoals  het is, dat het niet voldoet, dat het niet de liefde krijgt waar het zo’n behoefte aan heeft.
 • Het kind perspectief: leren vertrekken vanuit de unieke ervaring van het kind – zonder  oordeel over de ouders of de omgeving.
 • De symptomen bij kinderen en volwassenen in kaart brengen.
 • De lichamelijke en mentale effecten van perfectionisme.

Blok 2: Werken met het onderbewuste

 • Het cognitieve en het emotionele brein in ons.
 • Verschillende manieren om contact te maken met het onderbewuste.
 • Werken met beelden en metaforen.
 • Werken met delen in onszelf.
 • Het vrije kind in onszelf.

Blok 3 De OCP-methodiek – Deel 1: “de verandering mogelijk maken”

 • Contact maken met het deel dat het perfectionisme aanstuurt.
 • Samenwerking bevorderen.
 • Doel definiëren.
 • Een nieuwe manier van denken, doen en voelen mogelijk maken.

Blok 4: De OCP-methodiek – Deel 2: “verfijnen en bijsturen”

 • Verdieping OCP methode.
 • Deel 2 van de methode: opvolging en bijsturing.

Blok 5 Werken met weerstanden en hulpbronnen

 • Weerstanden verkennen en integreren in de methodiek.
 • Hulpbronnen integreren in de methodiek.
 • Verder oefenen en feedback.

Blok 6 Integratie, feedback en certificering

 • Dag 1: Demonstratie van een coach gesprek.
 • Dag 2: Visie en reflectie op het  coachen van perfectionisme.

Didactische werkvormen

Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen:

 1. Oefening door de deelnemers per twee of drie en feedback op de oefeningen.
 2. Demonstraties van coachgesprekken.
 3. Bespreking en reflectie.
 4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek)

De vaardigheden worden geoefend aan de hand van je eigen ontwikkelingsproces gedurende de opleiding. Je neemt om beurten deel aan de demonstratie van een coachgesprek.

 

Persoonlijk ontwikkeltraject

Tijdens het volgen van de opleiding wordt verwacht dat je je zelf laat coachen met de OCP-methodiek. Dit kan bij één van de OCP-coaches uit de vorige opleidingen en/of bij een collega uit jouw opleiding. De bedoeling hiervan is tweeledig:

 • ervaren wat de methodiek met je doet en hoe het werkt op het onderbewuste.
 • aan de slag gaan met je eigen patroon en zelf de bevrijding voelen.

Vanaf blok 3 ga je aan de slag met eigen oefencoachkandidaten. Hiermee train je je vaardigheden als toekomstig perfectionisme coach.
Hierbij horen 2 intervisiemomenten: na blok 4 en blok 5.
Deze intervisiemomenten vinden online plaats met de intervisoren van Puur Perfectionisme.

Daarnaast staan de laatste twee dagen van de opleiding in het teken van ieders reflectie op het eigen ontwikkelproces gedurende de opleiding. De manier waarop deze reflectie vormgegeven wordt is voor eenieder vrij in te vullen. Ook is er een coachee aanwezig die, op toerbeurt, door de deelnemers gecoached wordt. Elke deelnemer neemt een stuk van de methodiek voor zijn/haar rekening. Hierop krijg je ontwikkelfeedback van de trainer.

Certificering

De opleiding wordt succesvol beëindigd na het doorlopen van het persoonlijk ontwikkeltraject en een afsluitende presentatie. Daarnaast geldt een aanwezigheids/ -inhaalplicht van 100%. Je krijgt vervolgens je certificaat “Perfectionismecoach” dat exclusief uitgegeven wordt door Puur Perfectionisme, opleiding en ontwikkeling (Nederland) en Het Opleidingsinstituut (België).

Netwerk van OCP-coaches

Na het afronden van de opleiding kun je je aansluiten bij het netwerk van OCP-coaches in Nederland. Deze aansluiting geeft je tal van voordelen, zoals deelname aan intervisies en workshops, gebruik maken van het materiaal dat door de groep ontwikkeld wordt, een eigen pagina op de NIPC-site als OCP-coach enz. Wil je je blijven ontwikkelen en je vaardigheden onderhouden, dan is het advies je aan te sluiten bij het netwerk. Hier zijn kosten aan verbonden.

Accreditatie en kwaliteit

De opleiding tot perfectionismecoach is in Nederland geaccrediteerd door NOBCO, beroepsvereniging voor coaches, met 84 PE uren.

Audit

Een audit van het CRKBO heeft de kwaliteit van de opleiding, positief beoordeeld.
Deelname aan Opleiding tot Perfectionisme coach (ID-nummer: 341249) levert 162 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor de volgende bij Registerplein geregistreerde professionals: GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers, Psychodiagnostisch Werkers, Sociaal Agogen, Sociaal Werkers ,Gezinshuisouders