Informatiebijeenkomsten

We heten je van harte welkom op een van de gratis online informatiebijeenkomsten.

Tijd: 19.30-21.00 uur

Dinsdag 7 maart
Maandag 3 april
Woensdag 10 mei
Donderdag 15 juni
Dinsdag 29 aug
Woensdag 13 september
Maandag 2 oktober
Woensdag 18 oktober
Maandag 30 oktober

Stuur een bericht tot deelname naar: info@puurperfectionisme.nl en je ontvangt een link voor deelname aan de teamsmeeting.

Je krijgt een duidelijk beeld van wat de opleiding te bieden heeft. Zo wordt er o.a. stil gestaan bij de patronen van perfectionisme, het ontstaan, de symptomen en de effecten. Verder krijg je zicht op de door Marcel Hendrickx ontwikkelde OCP-methodiek en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst wordt afwisselend verzorgd door Erik, Nicole en Jolanda, partners van Puur Perfectionisme.
Tijdens de bijeenkomst is eveneens gelegenheid tot het stellen van vragen rondom praktische zaken m.b.t. de opleiding.

Als je niet aanwezig kunt zijn op een informatiebijeenkomst en/of graag (aanvullende) informatie wil, nodigen we je uit contact op te nemen via info@puurperfectionisme.nl of te bellen naar Jolanda Hodzelmans 06-22436928 om een intakegesprek vast te leggen.