Informatiebijeenkomsten

We heten je van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten

Woensdag 23 juni 19.00-21.00 uur
zaterdag 21 augustus 10.00-12.00 uur
Woensdag 22 september 19.00-21.00 uur
Woensdag 27 oktober 19.00-21.00 uur

Stuur een bericht tot deelname naar: info@puurperfectionisme.nl en je ontvangt een link voor deelname aan de Zoom-meeting.

Je krijgt een duidelijk beeld van wat de opleiding te bieden heeft. Zo wordt er o.a. stil gestaan bij de patronen van perfectionisme, het ontstaan, de symptomen en de effecten. Verder krijg je zicht op de door Marcel Hendrickx ontwikkelde OCP-methodiek en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst wordt verzorgd door Marcel Hendrickx. Erik Scholten en Jolanda Hodzelmans nemen deel voor het beantwoorden van vragen rondom praktische zaken m.b.t. de opleiding.
Als je niet aanwezig kunt zijn op een informatiebijeenkomst en/of graag (aanvullende) informatie wil, nodigen we je uit contact op te nemen via info@puurperfectionisme.nl of te bellen naar Jolanda Hodzelmans 06-22436928 om een intakegesprek vast te leggen.